Become a member of HaqVoice whatsapp

  • Its Free. Just for the sake of Allah Almighty.
  • Receive Daily Ayat Translation via whatsapp
  • Select your desired language (Roman,English,Urdu)
  • Subcribe for Quran Ayat Translations
  • We'll never share your Mobile No. and Email with anyone.

Note: Quran Ayat via SMS is available on whatsapp Only.
Please Send join request from whatsapp to whatsapp number 00923348090970
 
Example : join urdu ayat to 00923348090970
 
   
 
Sent Date
Message
09-Aug-12 Al-Quran P5,S4
52. yahi loag hain jin per Allah ne lanat ki hay aur jis per Allah lanat karay tu tum uska kisi ko madadgaar na pao gai.
www.haqvoice.com/sms
08-Aug-12 Al-Quran P5,S4
51. bhala tum ne un logo'n ko nhn dekha jin ko kitab se hissa diya giya hay keh butto'n aur shetan ko mantay hain aur kuffar k baray main kehte hain k yeh loag momino'n ki nisbat sidhay rastay per hain.
www.haqvoice.com/sms
01-Aug-12 Al-Quran P5,S4
50. dekho yeh Allah per kaisa jhoot tofan bandhtay hain, aur yehi khula gunah kafi hai.
www.haqvoice.com/sms
27-Jul-12 Al-Quran P5,S4
49. kiya tum ne un logo'n ko nhn dekha jo apne apko pakiza kehte hain, nhn balkeh Allah he jisko chahta hai pakiza kerta hai, aur un per dhagay brabar bhe zulm nhn ho ga.
www.haqvoice.com/sms
23-Jul-12 Al-Quran P5,S4
48. Allah es gunah ko nhn bakshe ga keh kisi ko uska sharik banaya jaye aur es kai siwa aur gunah jis ko chahai muaf ker dai, aur jis ne Allah ka sharik muqar'ar kia us ne bara buhtaan bandha.
www.haqvoice.com/sms
09-Jul-12 Al-Quran P5,S4
47. ae kitab walo! qabal es se keh ham kuchh chehro'n ko mita dain aur phir unko peeth ki taraf phair dain ya un per es tarha la'nat karain jis tarha haftai walo'n per la'nat ki thi, hamari nazil fermaye hvi kitab per jo tumhari kitab ki bhi tasdiq kerti hai emaan lai ao, aur Allah ne jo hukam fermaya so samajh lo keh ho chuka.
www.haqvoice.com/sms
07-Jul-12 Al-Quran P5,S4
46-II. agar yu'n kehte k ham ne sunn liya aur maan liya aur sirf esma aur ra'ina ki jaga unzurna kehte tu unk haq main behter hota aur baat bhe darust hoti laikun Allah ne unk kufar k sabab un per la'nat ker rakhi hai tu yeh kuchh thorai he emaan latai hain.
www.haqvoice.com/sms
06-Jul-12 Al-Quran P5,S4
46-I. aur yeh jo yahudi hain en main se kuchh loag aisai bhe hain keh kitabullah k kalimaat ko unk maqamaat se hata detai hain aur kehte hain keh ham ne sunn liya aur nhn mana, aur kehte hain k suno na sunwae jao aur zubaan ko maror ker aur dein main ta'an ki rah se tum se guftagu k waqt ra'ina kehte hain...[TBC]
www.haqvoice.com/sms
05-Jul-12 Al-Quran P5,S4
45. aur Allah tumharai dushmano'n se khoob waqif hai, aur Allah he kafi kaarsaaz hai aur Allah he kafi madadgaar hai.
www.haqvoice.com/sms
04-Jul-12 Al-Quran P5,S4
44. bhala tum ne un logo'n ko nhn dekha jinko kitaab se hissa diya giya tha keh wo gumrahi ko kharidte hain aur chahte hain k tum bhe raste se bhatak jao.
www.haqvoice.com/sms
02-Jul-12 Al-Quran P5,S4
43-II. haan agar bahalte safar raste chalai jaa rhai ho aur pani na milne k sabab ghusal na ker sko tu tayammum ker k nimaz per lo aur agar tum bemaar ho ya safar main ho ya tum main se koe baitul khala ho ker aya ho ya tum ne aurto'n se maqaarbat ki ho aur tumhain pani na milai tu paak matti lo aur muhn aur hatho'n ka masah ker k tayummum ker lo, beshak Allah muaaf kerne wala hai bakhshne wala hai.
www.haqvoice.com/sms
01-Jul-12 Al-Quran P5,S4
43-I. momino jab tum nashai ki halat main ho tu jab tak un alfaz ko jo mhn main ho samajhne na lago, namaz k paas na jao, aur janabat ki halat main bhe namaaz k paas na jao yahan tak keh ghusal ker lo...[TBC]
www.haqvoice.com/sms
30-Jun-12 Al-Quran P5,S4
42. us roze kaafir aur payghambar ke nafarmaan arzu karein gai keh kaash un ko dhansaa ker zamin brabar ker di jati, wo Allah se koe baat chhupa nhn skaein gai.
www.haqvoice.com/sms
29-Jun-12 Al-Quran P5,S4
41. bhala us din kia haal ho ga jab ham her ummat maim se ahwaal batane wale ko bulayen gai aur tum ko ae Nabi SAW un ka haal batane ko bato're guwah talab karein gai.
www.haqvoice.com/sms
28-Jun-12 Al-Quran P5,S4
40. Allah kisi ki zara bhar bhe haq talfi nhn kerta aur agar kisi ne naiki ki ho gi tu usko kae gunah ker de ga, aur apne haan se ajar azeem bakhshe ga.
www.haqvoice.com/sms
27-Jun-12 Al-Quran P5,S4
39. aur agar yeh loag Allah per aur roze qiyamat per eman latai aur jo kuchh Allah ne unko diya tha us main se kharch kerte, tu un per kiya musibat aa parti aur Allah unko khoab janta hai.
www.haqvoice.com/sms
26-Jun-12 Al-Quran P5,S4
38. aur jo kharch bhe karein tu Allah k liye nhn balkeh logo'n ko dikhane k liye, aur eman na Allah per layen aur na roze akhar par aur jis ka sathi shetan huwa tu kuchh shak nhn keh wo bura sathi hai.
www.haqvoice.com/sms
10-Jun-12 Al-Quran P5,S4
37. jo khud bhe bukhal karain aur logo'n ko bhe bukhal sikhayen aur jo maal Allah ne unko apne fazal se ata fermaya hai usai chhupa chhupa k rakhain aur ham ne kafiro'n k liye zillat ka azab tayyar ker rakha hai.
www.haqvoice.com/sms
09-Jun-12 Al-Quran P5,S4
36. aur Allah he ki ibadat karo aur usk sath kisi ko sharik na banao aur maan baap aur qarabat walo'n aur yatimo'n aur nadaro'n aur rishta daar hamsayo'n aur ajnabi hamsayon aur paas bethne walo'n aur musafiro'n aur jo loag tumharai qabze main hn sab k sath husne salook karo, beshak Allah takabbur kerne walai, barae marne walai ko dost nhn rakhta.
www.haqvoice.com/sms
08-Jun-12 Al-Quran P5,S4
35. aur agar tum logo'n ko maloom ho keh miyan biwi main an ban hai tu ek musannaf mard k khandan se aur ek musanaf aurat k khandan main se muqar'ar karo, wo agar sulah kara deni chahain gay tu Allah un main muwafqat paida ker dai ga, kuchh shak nhn keh Allah sab kuchh janta hai, sab bato'n se khabardaar hai.
www.haqvoice.com/sms