Become a member of HaqVoice whatsapp

  • Its Free. Just for the sake of Allah Almighty.
  • Receive Daily Ayat Translation via whatsapp
  • Select your desired language (Roman,English,Urdu)
  • Subcribe for Quran Ayat Translations
  • We'll never share your Mobile No. and Email with anyone.

Note: Quran Ayat via SMS is available on whatsapp Only.
Please Send join request from whatsapp to whatsapp number 00923348090970
 
Example : join urdu ayat to 00923348090970
 
   
 
Sent Date
Message
26-Oct-14 Al-Quran P5,S4
134. jo shaksh dunya he kai sawab ka talib ho tu usay maloom ho k Allah k paas dunya aur aakhrat dono ka sawab mojoad hai aur Allah sunta hai aur dekhta hai.
www.haqvoice.com/sms
24-Oct-14 Al-Quran P5,S4
133. logo agr wo chahai tu tum ko fana ker de aur tumhari jaga aur logon ko paida ker de aur es baat per wo puri tarha qadir hai.
www.haqvoice.com/sms
19-Oct-14 Al-Quran P5,S4
132. aur phir sun rakho keh jo kuchh asmano aur zamin main hai sab Allah he ka hai aur Allah he kaarsaz kafi hai.
www.haqvoice.com/sms
17-Oct-14 Al-Quran P5,S4
131. aur jo kuchh asmano main hai aur jo kuchh zamin main hai sab Allah he ka hai aur jin logon ko tum se pehle kitab di gaye thi un ko bhe aur aye Nabi SAW aap ko bhe hukam taeed kiya hai keh Allah se darte raho aur agar tum loag kufar karo gai tu samajh rakho keh jo kuchh asmano main aur jo kuchh zamin main hai sab Allah he ka hai aur Allah be niyaz hai layeq hamdo sana hai.
www.haqvoice.com/sms
14-Oct-14 Al-Quran P5,S4
130. aur agar miyan biwi ek dosre se juda ho jayen tu Allah her ek ko apni wus'at se ghani ker dai ga aur Allah kushayesh wala hai hikmat wala hai.
www.haqvoice.com/sms
13-Oct-14 Al-Quran P5,S4
129. aur tum khuwah kitna he chaho bewyun main hargiz adal na ker sako gai, tu aisa bhe na kerna keh ek he ki taraf dhal jao, aur dosri ko aisy halat main chhhor do keh goya udhar main latak rhi hai, aur agr aapis main maslihat kr lo aur perhaizgari karo tu Allah bakshne wala hai mehrbaan hai.
www.haqvoice.com/sms
12-Oct-14 Al-Quran P5,S4
128. aur agr kisi aurat ko apne khawand ki taraf se ziyati ya berukhi ka andesha ho tu miyan biwi pe kuchh gunah nhn keh apis main kisi qarar daad per sulah ker lain aur sulah khoob cheez hai aur tabiatain tu khud gharzi ki taraf mayel hoti he hain, aur agr tum naiko kari aur pehaiz gari karo gai tu Allah tumharai sb kamon se waqif hai.
www.haqvoice.com/sms
11-Oct-14 Al-Quran P5,S4
127. ae payghamber loag tum se yatim aurton k barai main fatwa talab kerte hain, keh do k Allah tum ko unk sath nikah ki ijazt deta hai aur jo hukam es kitab main pehle diya giya hai wo en yatim aurton k barai main hai jinko tum unka haq tu dete nhn aur khuwahish rakhte ho keh unk sath nikah ker lo, aur neez bekas bachon k barai main, aur yeh bhe hukam deta hai keh yatim bachon k barai main insaaf per qayem raho, aur jo bhalaye tum karo gai tu beshak Allah usko janta hai.
www.haqvoice.com/sms
10-Oct-14 Al-Quran P5,S4
126. aur aasman aur zamin main jo kuchh hai sb Allah he ka hai aur Allah her cheez ka ahata kiye hvai ha.
www.haqvoice.com/sms
18-Aug-13 Al-Quran P5,S4
125. aur es shakhs se achha kis ka deen ho sakta hai jis ne Allah k agai sar jhuka diya aur wo naiko kaar bhe hai aur Ibrahim k deen ka pero bhe hai jo yaksoo yehni aik Allah k ho rhe thai aur Allah ne Ibrahim ko apna dost banaya tha,
www.haqvoice.com/sms
14-Aug-13 Al-Quran P5,S4
124. aur jo naik kaam karay ga mard ho ya aurat jabkeh wo sahbe emaan bhe ho ga tu aisay loag behishat main dakhil hon gai, aur enki til brabar bhe haq talfi na ki jaye gi.
www.haqvoice.com/sms
07-Aug-13 Al-Quran P5,S4
123. muslimaano nijaat na tumhari arzo'on per hai aur na ahle kitaab ki arzo'on per, jo shakhs buraye karai ga usay usi tarha badla diya jaye ga aur wo Allah kay siwa na kisi ko hamayeti paye ga aur na madadgaar.
www.haqvoice.com/sms
02-Aug-13 Al-Quran P5,S4
122. aur jo loag emaan laye aur naik kaam kerte rhe unko ham behishto'm main dakhil karain gai jin k nichai nehrain beh rhi hain wo hamesha hamesha un main rhain gai, yeh Allah ka sacha wada hai aur Allah se ziyada baat ka sacha koan ho sakta hai.
www.haqvoice.com/sms
01-Aug-13 Al-Quran P5,S4
121. aisay logo'n ka thikana jahannum hai aur wo wahan se koe rah faraar nhn paa sakain gai
www.haqvoice.com/sms
30-Jul-13 Al-Quran P5,S4
120. wo unko wadai deta hai aur umeedain delata hai aur jo kuchh shetan unahin wadai deta hai wo dokha he dokha hai.
www.haqvoice.com/sms
23-Jul-13 Al-Quran P5,S4
119. aur unko gumrah kerta aur umedain delata rhn ga aur yeh sikhata rhn ga keh janwaron kai kaan cherte rhain aur unhain samjhata rhn ga tu wo Allah ki banaye hvi surto'n ko bigarte rhein gai aur jis shakhs ne Allah ko chhoar ker shetan ko dost banaya wo saaf saaf ghate main rha.
www.haqvoice.com/sms
21-Jul-13 Al-Quran P5,S4
118. jis per Allah ne lanat ki hai aur wo Allah se kehne laga main tere bando'n se ghairullah ki niyaz dilwa ker maal ka ek muqar'ar hissa lai liya karn ga.
www.haqvoice.com/sms
20-Jul-13 Al-Quran P5,S4
117. yeh loag Allah kai siwa jo parastash kerte hain tu kuchh devyun ki, aur pukarte bhe hain tu shetan sarkash he ko.
www.haqvoice.com/sms
20-May-13 Al-Quran P5,S4
116. aur Allah es gunah ko nhn bakshe ga keh kisi ko uska sharik bnaya jaye aur eskay siwa aur gunah jis ko chahay ga baksh de ga, aur jis ne Allah kay sath sharik bnaya tu beshak wo rastay se door ja para.
www.haqvoice.com/sms
04-May-13 Al-Quran P5,S4
115. aur jo shakhs sedha rasta maloom kerne k ba'ad payghamber ki mukkhalfat karai aur momino'n k rastay k siwa kisi aur rastay per chalay tu jidhar wo chalta hai ham usay udhar he chala dain gai aur qiyamat k din usay jahannum main dakhil karain gai aur wo buri jaga hai.
www.haqvoice.com/sms